База за търговия, складиране, съхранение и обработка на земеделска продукция

Проектът включва изграждане на база за търговия, складиране, съхранение и обработка на земеделска продукция, включваща административна и производствени сгради, лаборатория за тестване на суровините и вертикални силози за съхранение на зърно в землището на гр. Вълчи дол.