База за търговия, складиране, съхранение и обработка на земеделска продукция с административна и производствени сгради, лаборатория и вертикални силози за съхранение на зърно, гр. Вълчи дол

Проектът предвижда изграждане на база за търговия, складиране, съхранение и обработка на земеделска продукция, включваща административна и производствени сгради, лаборатория за тестване на суровините и вертикални силози за съхранение на зърно.