ПРОЕКТИ

Транспортна инфраструктура

Железопътна инфраструктура

Хидротехнически проекти

 • Водоснабдителни системи
 • Канализационни системи
 • Пречиствателни станции
 • Други

Жилищни и обществени сгради

 • Жилищни сгради
 • Обществени сгради
 • Енергийна ефективност

Производствени сгради

Спортни и развлекателни комплекси и съоръжения

 • Спортни комплекси
 • Площадки за игра
 • Паркове

Обекти от недвижимото културно наследство

Управление на отпадъците

Международни проекти

 • Северна Македония
 • Румъния
 • Унгария
офис София

Офис София

 

гр. София,
бул. Цар Освободител 6
 

02 843 50 11
 

02 846 81 75
 

office.sf@hydrostroy.com
офис Варна

Офис Варна

гр. Варна,
бул. Сливница 201
052 733 333
052 737 777
office@hydrostroy.com
офис Бургас

Офис Бургас

 

гр. Бургас,
Промишлена зона Юг,
ул. Търговска 15
 

056 840 205
 

02 846 81 75
 

office@patstroyburgas.com
офис Скопие

Офис Скопие

 

гр. Скопие, Северна Македония
ул. „Йордан Миялков“ 34

+389 75 399 889

 

office.mk@hydrostroy.com