Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ „Хемус“, участък от км 78+500 до км 87+800

ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ: август 2017 г.

  1. Проектиране – изготвяне на технически проект и чертежи:
     – I-ви междинен етап (съществено завършване): предаване на технически проект за разглеждане на Експертен технико-икономически съвет (ЕТИС) с всички съгласувания – завършен на 20 март 2018  г.
    – II-ри междинен етап (съществено завършване): одобрение на технически проект от ЕТИС с всички съгласувания – завършен на 20 март 2018 г.
  1. Начало на строително-монтажните работи. Срок: 730 дни.

Новите 9,3 км от автомагистрала “Хемус” са резултат от успешното и предсрочно приключване на същинското строителство, стартирало след двата етапа по изготвяне на техническия проект и неговото приемане. Като инженерно изпълнение изграждането на отсечката Ябланица – Боаза е една от най-сложните и трудни части от трасето на цялата автомагистрала “Хемус” поради особената морфология на терена и специфичните геоложки условия.
От началото на октомври новоизграденият участък от пътен възел Ябланица до пътен възел Боаза вече е присъединен като част от същинското трасе на автомагистрала “Хемус” – официално открит и отворен за движение.

ПРЕДСРОЧНО ЗАВЪРШЕН ПРОЕКТ: октомври 2019 г.

ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ: март 2020 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА (АПИ)

офис София

Офис София

 

гр. София,
бул. Цар Освободител 6
 

02 843 50 11
 

02 846 81 75
 

office.sf@hydrostroy.com
офис Варна

Офис Варна

гр. Варна,
бул. Сливница 201
052 733 333
052 737 777
office@hydrostroy.com
офис Бургас

Офис Бургас

 

гр. Бургас,
Промишлена зона Юг,
ул. Търговска 15
 

056 840 205
 

02 846 81 75
 

office@patstroyburgas.com
офис Скопие

Офис Скопие

 

гр. Скопие, Северна Македония
ул. „Йордан Миялков“ 34

+389 75 399 889

 

office.mk@hydrostroy.com