Проучване, проектиране и извършване на строителни работи на аварирал мост над река Ропотамо при км 16+257 на път III-992 „Веселие – Ясна поляна“

Проектът обхваща изготвяне на технически проект и изграждане на ново мостово съоръжение над p. Ропотамо, при км 16+257 на път ІІІ-992 „Beceлиe – Ясна поляна“, обезпечаване нормалното оттичане на водните обеми, носимоспособността и дълготрайността на съоръжението, за да бъдат осигурени условия за безопасно движение и ĸoмфopт на пътуващите.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА (АПИ)

офис София

Офис София

 

гр. София,
бул. Цар Освободител 6
 

02 843 50 11
 

02 846 81 75
 

office.sf@hydrostroy.com
офис Варна

Офис Варна

гр. Варна,
бул. Сливница 201
052 733 333
052 737 777
office@hydrostroy.com
офис Бургас

Офис Бургас

 

гр. Бургас,
Промишлена зона Юг,
ул. Търговска 15
 

056 840 205
 

02 846 81 75
 

office@patstroyburgas.com
офис Скопие

Офис Скопие

 

гр. Скопие, Северна Македония
ул. „Йордан Миялков“ 34

+389 75 399 889

 

office.mk@hydrostroy.com