Реконструкция на улична мрежа: бул. „Съборни“ в участъка от бул. „Владислав Варненчик“ до бул. „Сливница“, включително изпълнение на мероприятия за подобряване на достъпната среда – гр. Варна

Дейностите по строителството и ремонта са свързани с инсталиране на дъждовна канализация, ремонт на пътната настилка, нови тротоари, изграждане на велосипедна алея и осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение.

ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ: май 2019 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВАРНА

офис София

Офис София

 

гр. София,
бул. Цар Освободител 6
 

02 843 50 11
 

02 846 81 75
 

office.sf@hydrostroy.com
офис Варна

Офис Варна

гр. Варна,
бул. Сливница 201
052 733 333
052 737 777
office@hydrostroy.com
офис Бургас

Офис Бургас

 

гр. Бургас,
Промишлена зона Юг,
ул. Търговска 15
 

056 840 205
 

02 846 81 75
 

office@patstroyburgas.com
офис Скопие

Офис Скопие

 

гр. Скопие, Северна Македония
ул. „Йордан Миялков“ 34

+389 75 399 889

 

office.mk@hydrostroy.com