Пътна автомобилна рампа АМ „Хемус” – качване от бул. „Атанас Москов“, гр. Варна

Съоръжението е с обща дължина около 200 метра и се явява огледален образ на изградената южна рампа за слизане от АМ „Хемус“ на бул. „Атанас Москов“. Северната рампа позволява слизане и качване на магистралата. Предвид теренните условия съоръжението е проектирано в изкоп, което налага изграждане на укрепителни стени по северната страна и оформяне на откоси от страна на магистралата. Габаритът на платното е 7 метра, с тротоари двустранно по 1,50 м, настилката е оразмерена за тежко движение. По магистралата са подменени съществуващите ограничителни системи с нови, осигуряващи необходимото ниво на пътна безопасност. Рампата дава още една възможна алтернатива за изход от града по оста център – АМ „Хемус“ като логично продължение на пробива на бул. „Сливница“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВАРНА

офис София

Офис София

 

гр. София,
бул. Цар Освободител 6
 

02 843 50 11
 

02 846 81 75
 

office.sf@hydrostroy.com
офис Варна

Офис Варна

гр. Варна,
бул. Сливница 201
052 733 333
052 737 777
office@hydrostroy.com
офис Бургас

Офис Бургас

 

гр. Бургас,
Промишлена зона Юг,
ул. Търговска 15
 

056 840 205
 

02 846 81 75
 

office@patstroyburgas.com
офис Скопие

Офис Скопие

 

гр. Скопие, Северна Македония
ул. „Йордан Миялков“ 34

+389 75 399 889

 

office.mk@hydrostroy.com