Проектиране, изграждане, гаранционно обслужване и сервизна поддръжка на тягови подстанции в жп участъка София – Костенец

Изготвяне на ПУП, проектиране, изграждане, гаранционно обслужване и сервизна поддръжка на 2 броя тягови подстанции в жп участъка София – Костенец и интегрирането им към SCADA и проектиране, модернизация, гаранционно обслужване и сервизна поддръжка на тягови подстанции Белово и Чирпан и интегрирането им към SCADA за обособена позиция № 4 „Проектиране, модернизация, гаранционно обслужване и сервизна поддръжка на тягова подстанция Чирпан и интегриране към SCADA“.
Договор № 11112 / 05.06.2020 г.
Изпълнител: “ЕЛЕКТРА” ДЗЗД
Възложител: ДП НК „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“
Консултант: СДРУЖЕНИЕ „ЕТЕ ИНФРАСТРУКТУРА “ ДЗЗД
Изпълнител: “ЕЛЕКТРА” ДЗЗД

офис София

Офис София

 

гр. София,
бул. Цар Освободител 6
 

02 843 50 11
 

02 846 81 75
 

office.sf@hydrostroy.com
офис Варна

Офис Варна

гр. Варна,
бул. Сливница 201
052 733 333
052 737 777
office@hydrostroy.com
офис Бургас

Офис Бургас

 

гр. Бургас,
Промишлена зона Юг,
ул. Търговска 15
 

056 840 205
 

02 846 81 75
 

office@patstroyburgas.com
офис Скопие

Офис Скопие

 

гр. Скопие, Северна Македония
ул. „Йордан Миялков“ 34

+389 75 399 889

 

office.mk@hydrostroy.com