Консервация, реставрация и експониране на сградата на Общински драматичен театър „Вида“ и оформяне на прилежащото околно пространство” – гр. Видин

Драматичен театър „Вида“ е една от емблематичните сгради на Видин. През 1889 г. общинският съвет отпуска за строеж най-централното място, намиращо се на двадесетина метра от дунавския бряг, където хвърляли котва австрийските параходи. Италиански архитекти и строители се заемат с изграждането на миниатюрата „Миланска скала“. Строежът е завършен през 1898 г. Това е първата в България сграда построена специално за театър. Днес сградата притежава статут на единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория „местно значение“.

Местоположение: ул. „Градинска” № 12, Централна градска част – I зона, гр. Видин
Разрешение за строеж № 66 / 24.09.2015 г.

Видове дейности:
Подмяна на вътрешна и външна дървена дограма, вътрешни врати, консервация и реставрация на фасади, корнизи, пиластри и др., подмяна на дървени покривни конструкции, топлоизолация на покриви, направа на покривни покрития с керемиди, тенекеджийски работи, вътрешни довършителни работи, мазачески и бояджийски работи, изравнителни циментови замазки, облицовки от гипскартон и фаянс, вътрешни облицовки от MDF ламперия, акустични облицовки, полагане на настилки – мокет и ламиниран паркет, подмяна електо- и ВиК инсталации, подмяна на отоплителна инсталации, направа на нова вентилационна и климатична инсталация, изграждане на пожароизвестителна инсталация и видеонаблюдение, нова озвучителна  инсталация и сценично осветление за театрална зала, подмяна на столове и сценично оборудване в театралната зала, вертикална планировка, настилки тротоарни плочи, озеленяване.

РЗП: 2 253,28 м2

ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ: август 2019 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВИДИН

офис София

Офис София

 

гр. София,
бул. Цар Освободител 6
 

02 843 50 11
 

02 846 81 75
 

office.sf@hydrostroy.com
офис Варна

Офис Варна

гр. Варна,
бул. Сливница 201
052 733 333
052 737 777
office@hydrostroy.com
офис Бургас

Офис Бургас

 

гр. Бургас,
Промишлена зона Юг,
ул. Търговска 15
 

056 840 205
 

02 846 81 75
 

office@patstroyburgas.com
офис Скопие

Офис Скопие

 

гр. Скопие, Северна Македония
ул. „Йордан Миялков“ 34

+389 75 399 889

 

office.mk@hydrostroy.com