Модернизация на окръжен път DJ 172, Румъния

Технически данни: Модернизация на окръжен път DJ 172- DN 17 – Кочу – Мокод – Загра
Извършените по проекта дейности включват фрезоване на асфалтова настилка, полагане на асфалтова смес, рехабилитация на съществуващи пътища (2,1 км), изграждане на нови пътни участъци (4,3 км), 25 моста, 29 напречни тръбни моста, 1 сглобяем мост, изграждане на бетонна подпорна стена, канавки, улуци, поставяне на пътна маркировка (3 км предпазен парапет, пътни знаци, стълбове, направляващи стълбове, маркировка).

Обща дължина на окръжния път: 24 км

Строител: обединение между SC FRASINUL SRL, ХИДРОСТРОЙ АД и SOMEȘ TOP GRUP SRL.

Обща стойност на проекта: 80 682 897 леи (16 303 856 евро)

Продължителност на изпълнение: 16 месеца (2 месеца проектиране, 2 месеца административен етап и 12 месеца изпълнение)

Източник на финансиране: Европейски фондове чрез Оперативна програма 2014-2020

Гаранция: 72 месеца (6 години)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОКРЪЖЕН СЪВЕТ БИСТРИЦА, РУМЪНИЯ

офис София

Офис София

 

гр. София,
бул. Цар Освободител 6
 

02 843 50 11
 

02 846 81 75
 

office.sf@hydrostroy.com
офис Варна

Офис Варна

гр. Варна,
бул. Сливница 201
052 733 333
052 737 777
office@hydrostroy.com
офис Бургас

Офис Бургас

 

гр. Бургас,
Промишлена зона Юг,
ул. Търговска 15
 

056 840 205
 

02 846 81 75
 

office@patstroyburgas.com
офис Скопие

Офис Скопие

 

гр. Скопие, Северна Македония
ул. „Йордан Миялков“ 34

+389 75 399 889

 

office.mk@hydrostroy.com