Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Перник – обособена позиция № 13

Наименование на обекта: Многофамилна жилищна сграда – 17, вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З с административен адрес кв. „Димова махала“ – гр. Перник
Разрешение за строеж № 164 / 17.05.2017 г.

Изпълнени видове дейности:
Подмяна на PVC и алуминиева дограма, топлоизолация на фасади, топлоизолация на покриви, направа на покривни хидроизолации, тенекеджийски работи, вътрешни довършителни работи, подмяна на осветителни тела и ел. инсталации в общите части на сградата.

РЗП: 14 652,64 м2

ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ: декември 2017 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЕРНИК

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ: ХИДРОСТРОЙ АД
проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажните работи

офис София

Офис София

 

гр. София,
бул. Цар Освободител 6
 

02 843 50 11
 

02 846 81 75
 

office.sf@hydrostroy.com
офис Варна

Офис Варна

гр. Варна,
бул. Сливница 201
052 733 333
052 737 777
office@hydrostroy.com
офис Бургас

Офис Бургас

 

гр. Бургас,
Промишлена зона Юг,
ул. Търговска 15
 

056 840 205
 

02 846 81 75
 

office@patstroyburgas.com
офис Скопие

Офис Скопие

 

гр. Скопие, Северна Македония
ул. „Йордан Миялков“ 34

+389 75 399 889

 

office.mk@hydrostroy.com