Изграждане на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“, район „Приморски“, район „Одесос“, район „Младост“ – гр. Варна

Проектът обхваща изграждане ново трасе на булевард „Васил Левски“ чрез коригиране на съществуващото дере, преминаване под нивото на съществуващите терени, нови и реконструкция на съществуващи пътни платна за движение и съпътстващи локални платна, които да улесняват достъпа до околните обекти. В проекта са включени също и строително-ремонтни дейности по полагане на нови и реконструкция на съществуващи електроснабдителни и телекомуникационни мрежи, водопроводи, дъждовни и битови канализации, нов отводнителен канал, който да осигури достатъчен обем при необходимост от отвеждане на извънредни количества води, разполагане на улични осветители и озеленяване по протежението. Трасето на бул. „Васил Левски“ пресича три основни пътни артерии във Варна: бул. „Цар Освободител“, бул. „Сливница“ и бул. „Владислав Варненчик“. Инженерното изпълнение на пресичането е реализирано на две нива чрез кръгови кръстовища, за които са изградени 7 големи и сложни мостови съоръжения и 4 пешеходни надлеза.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВАРНА

офис София

Офис София

 

гр. София,
бул. Цар Освободител 6
 

02 843 50 11
 

02 846 81 75
 

office.sf@hydrostroy.com
офис Варна

Офис Варна

гр. Варна,
бул. Сливница 201
052 733 333
052 737 777
office@hydrostroy.com
офис Бургас

Офис Бургас

 

гр. Бургас,
Промишлена зона Юг,
ул. Търговска 15
 

056 840 205
 

02 846 81 75
 

office@patstroyburgas.com
офис Скопие

Офис Скопие

 

гр. Скопие, Северна Македония
ул. „Йордан Миялков“ 34

+389 75 399 889

 

office.mk@hydrostroy.com