Инженеринг – възстановяване водопроводимостта на охранителни канали на територията на кв. „Аспарухово” – гр. Варна

 
Етап 1:
Строежът е предаден на възложителя с констативен акт обр. 15 от 30.09.2016 г.
За обекта е издадено Разрешение за ползване № СТ-05-1597 / 24.10.2016 г.
 
1. Изготвяне на технически проект.
2. Авторски надзор.
3. Изграждане дъно и стени на конструкцията.
4. Реконструкция на ВиК мрежи в участъците.
5. Изместване на съществуващи кабелни линии средно и ниско напрежение в участъците.
6. Реконструкция и изместване на електронна съобщителна канална и кабелна мрежа в участъците.
 
Етап 2:
Строежът е предаден на възложителя с констативен акт обр. 15 от 29.05.2017 г.
За обекта е издадено Разрешение за ползване № СТ-05-693 / 15.06.2017 г.
 
1. Покриване на конструкцията.
2. Изграждане на наносозадържател с рампа.
3. Изграждане на рампа за достъп на км. 0+350,64
4. Благоустрояване:
– изграждане на детска площадка на ул. „Моряшка“;
– парково осветление;
– канавка до водосъбирателна шахта към детска площадка на ул. „Моряшка“;
– благоустрояване по протежението на канала по ул. „Моряшка“.
 
Удостоверение за добро изпълнение Рег. № РД17008026ВН / 25.04.2017 г.
 

Дейностите са част от позиция 1 на цялостен проект, спечелил втора награда в специалното издание на инициативата Infrastructure Bulgaria Awards 2018, част от календара на събитията на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВАРНА

офис София

Офис София

 

гр. София,
бул. Цар Освободител 6
 

02 843 50 11
 

02 846 81 75
 

office.sf@hydrostroy.com
офис Варна

Офис Варна

гр. Варна,
бул. Сливница 201
052 733 333
052 737 777
office@hydrostroy.com
офис Бургас

Офис Бургас

 

гр. Бургас,
Промишлена зона Юг,
ул. Търговска 15
 

056 840 205
 

02 846 81 75
 

office@patstroyburgas.com
офис Скопие

Офис Скопие

 

гр. Скопие, Северна Македония
ул. „Йордан Миялков“ 34

+389 75 399 889

 

office.mk@hydrostroy.com