Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Добрич 

Етап 1, обхваща водоснабдяване – ЛОТ 2 по „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – фаза 1“ и включва следните дейности:

 1. Изготвяне на план за управление на отпадъците и препроектиране на част Конструктивна към изготвения работен проект.
 2. Изпълнение на СМР, включително рехабилитация на водопроводната мрежа, обхваща западната част на града спрямо бул. „Русия“ – около 46 км и 3500 сградни водопроводни отклонения по 179 улици:
 • главен водопроводен пръстен
 • разпределителна водопроводна мрежа
 • домови водопроводни отклонения
 1. Изпълнението на водопроводната мрежа се извършва съгласно нормативната уредба и техническата спецификация:
 • земни работи по водопроводите
 • полагане на тръбите
 • изпитвания
 • промивка и дезинфекция
 • превключване на мрежата

Очакванията са след края на проекта загубите на вода в гр. Добрич да намалеят с около 30%.

ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ: юни 2019

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ДОБРИЧ г.

офис София

Офис София

 

гр. София,
бул. Цар Освободител 6
 

02 843 50 11
 

02 846 81 75
 

office.sf@hydrostroy.com
офис Варна

Офис Варна

гр. Варна,
бул. Сливница 201
052 733 333
052 737 777
office@hydrostroy.com
офис Бургас

Офис Бургас

 

гр. Бургас,
Промишлена зона Юг,
ул. Търговска 15
 

056 840 205
 

02 846 81 75
 

office@patstroyburgas.com
офис Скопие

Офис Скопие

 

гр. Скопие, Северна Македония
ул. „Йордан Миялков“ 34

+389 75 399 889

 

office.mk@hydrostroy.com