Изграждане на водоснабдителна система в община Шуто Оризари – гр. Скопие, Северна Македония

Проектът обхваща инженеринг в областта на хидротехническото строителство на 2 обекта с високо обществено значение.
ОБЕКТ 1
По проекта са изпълнени:
– Помпена станция с три работни помпи (320 л/сек) и една резервна.
– Стоманен водопровод – D=600 mm с дължина 135,2 м.
– Довеждащ стоманен водопровод – D=500 mm с дължина L=2 285,29 м.
– Резервоар за вода с обем 4 350 м3 с четири камери за вода.
– Дъждовен колектор изграден от полипропиленови тръби с обща дължина 1 067,26 м.
– SCADA – инсталирана е система за наблюдение и контрол на хидротехническото и електрическото оборудване.

ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ: май 2017 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ГРАД СКОПИЕ И ОБЩИНА ШУТО ОРИЗАРИ, СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ХИДРОСТРОЙ АД

ОБЕКТ 2
По проекта са изпълнени:
– Помпена станция оборудвана с три водни помпи 3х75kW, свързани в обща система с общ поток от 200 л/c. Монтирана е модерна система за наблюдение и контрол на хидротехническото оборудване и електрооборудването (SCADA) в две обединяващи точки: помпи, измервателно-регулаторно оборудване, газово хлориране, дизелов агрегат, трафопост, комуникация, резервоар, ПП централа.
– Резервоар за вода – правоъгълен, с капацитет от 1000 м3, с две камери за вода, поставени симетрично пред сухата камера. Всяка от камерите за вода може да работи независимо от другата. Хидромеханичните уреди, входящите и изходящите тръби за преливане/изпразване, клапаните и всички други необходими фитинги са вградени в сухата камера.
– Тръбопровод под налягане от събирателната шахта до резервоара, с обща дължина от 1685,24 м, направен от HDPE тръби ND 450 мм и PN 20/16/10
– Захранващ тръбопровод с обща дължина от 2 186,46 м с щепсел в съществуващата мрежа чрез свързващ вал. Тръбопроводът преминава под железопътна линия и автомагистрала.
– Станция за хлориране с газ  – изграден е специален обект, в който са разположени постройките за хлориране и неутрализиране на газа. Капацитетът е 2х100 гр/час. Цялата система е включена в системата за управление SCADA.

ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ: март 2019 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГЕВГЕЛИЯ, СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ХИДРОСТРОЙ АД

офис София

Офис София

 

гр. София,
бул. Цар Освободител 6
 

02 843 50 11
 

02 846 81 75
 

office.sf@hydrostroy.com
офис Варна

Офис Варна

гр. Варна,
бул. Сливница 201
052 733 333
052 737 777
office@hydrostroy.com
офис Бургас

Офис Бургас

 

гр. Бургас,
Промишлена зона Юг,
ул. Търговска 15
 

056 840 205
 

02 846 81 75
 

office@patstroyburgas.com
офис Скопие

Офис Скопие

 

гр. Скопие, Северна Македония
ул. „Йордан Миялков“ 34

+389 75 399 889

 

office.mk@hydrostroy.com