Рехабилитация на общински път DOB 1149 – Път I-9, Каварна-Балчик – Топола – м. Икантълъка – м. Тузлата – Балчик – Албена от км 4+500 до км 10+020

Проектът обхваща ремонт на пътната настилка, нови тротоари и бордюри, подмяна на СПО с нова, изграждане на съоръжения за отводняване на трасето.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БАЛЧИК

офис София

Офис София

 

гр. София,
бул. Цар Освободител 6
 

02 843 50 11
 

02 846 81 75
 

office.sf@hydrostroy.com

Офис Варна

 

гр. Варна,
бул. Сливница 201
 

052 733 333
 

052 737 777
 

office@hydrostroy.com
офис Бургас

Офис Бургас

 

гр. Бургас,
Промишлена зона Юг,
ул. Търговска 15
 

056 840 205
 

02 846 81 75
 

office@patstroyburgas.com
Офис Скопие

Офис Скопие

 

гр. Скопие, Северна Македония
ул. „Йордан Миялков“ 34

+389 75 399 889

 

office.mk@hydrostroy.com