Рехабилитация на общински път DOB 1149 – Път I-9, Каварна-Балчик – Топола – м. Икантълъка – м. Тузлата – Балчик – Албена от км 4+500 до км 10+020

В проекта е предвидено фрезоване на износващия пласт, ремонт на повредени участъци и полагане на нов пласт плътен асфалтобетон тип „А“ Е=1200мРа с дебелина 5 см, почистване и изграждане на канавки и водостоци, поставяне на еластична ограда в необходимите участъци, укрепване на банкетите с трошен камък, полагане на хоризонтална и вертикална маркировка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БАЛЧИК

офис София

Офис София

 

гр. София,
бул. Цар Освободител 6
 

02 843 50 11
 

02 846 81 75
 

office.sf@hydrostroy.com
офис Варна

Офис Варна

гр. Варна,
бул. Сливница 201
052 733 333
052 737 777
office@hydrostroy.com
офис Бургас

Офис Бургас

 

гр. Бургас,
Промишлена зона Юг,
ул. Търговска 15
 

056 840 205
 

02 846 81 75
 

office@patstroyburgas.com
офис Скопие

Офис Скопие

 

гр. Скопие, Северна Македония
ул. „Йордан Миялков“ 34

+389 75 399 889

 

office.mk@hydrostroy.com