Пътна варианта и мост над река Стряма на път ІІ-56 “Брезово – Пловдив” при км 84+540

Възложител: АПИ

Срок: 24.9.2012 – 28.07.2015