Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води в рамките на проект “Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – I етап”

Възложител: Община Созопол

Срок: 19.12.2013 – 18.09.2015