„Инженеринг – проектиране и строителство – на Регионално депо „Братово-запад“

ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ: Ноември 2014 г.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ХИДРОСТРОЙ АД