Category: Uncategorized

„Обособяване на специализирана площадка за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване и за повторна употреба на строителни отпадъци“ – инвестиционно предложение

Уведомяваме ви, че  „Хидрострой” АД има следното инвестиционно предложение: „Обособяване на специализирана площадка за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване и за повторна употреба на строителни отпадъци“ по чл. 20, ал. 3 от „Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.“

Инвестиционно предложение, ще се реализира на територията на част от имот номер 117013, поземлен имот 70175.117.13, област Варна, община Суворово, гр. Суворово, м. Високата канара, вид собственост – частна.

Теренът е със съществуващ ограничен достъп, контролно-пропускателен пункт и денонощна охрана. За измерване на количеството постъпващи или образувани отпадъци на площадката, ще се използва кантар, собственост на „Хидрострой“ АД, намиращ се в близост. Специализирана площадка ще бъде оразмерена за типа и капацитета на използваното съоръжение за третиране на СО (строителни отпадъци), количествата на входящите потоци отпадъци, вида и количеството на строителните продукти от рециклирани отпадъци и др. Площадката е подходяща, да осигури целогодишно безпрепятствено движение на тежкотоварна техника и да предотвратява замърсяване на СО и продуктите от оползотворяване на СО.

Модулна станция за дизелово гориво – инвестиционно предложение

„Хидрострой” АД има инвестиционно предложение: Модулна станция за дизелово гориво.

Модулната станция е предназначена за монтаж на открито. Експлоатацията е свързана със задоволяване на собствените нуждите на предприятието, с възможност за мобилност при изпълнение на големи строежи, магистрали, селскостопански дейности и др.

Основното й приложение е за ведомствени цели. Модулна станция за дизелово гориво се намира на територията на кариера Сухата скала, община Суворово.

„24 часа” връчи академичните Оскари

Рейтинговата система промени стимулите и политиката на университетите. И това го виждаме във всичко. Миналата година успяхме на негова база да намалим с 20 000 приема, тази година ще има специалности с 80% намаление. И успяхме да постигнем това на база надеждната информация в рейтинга, заяви министърът на образованието Красимир Вълчев при откриването на церемонията за връчване на наградите на българските университети според техния рейтинг, известно и като академичните Оскари. Партньори на събитието бяха “Кауфланд България”, “Геотрейдинг”, “Главболгарстрой”, “Трейс груп холдинг”, УниКредит Булбанк, “Каолин”, “Дънди прешъс металс” и “Хидрострой”.

 

Системите на висшето образование обаче не само в България не могат да отговорят на скоростта на промените, добави министърът. Фундаменталната промяна е как учим, това че образованието няма да е билет само за една професия и трябва широка база за надграждане през целия живот. Обнадежден съм, че кметовете вече не говорят само за инфраструктурата, а за бъдещето и как ще станат високоразвити центрове, а това няма как да стане без партньорство с висшите училища, заяви още Вълчев.

Следващите години нито един университет няма да има достатъчно преподаватели, за да предложи качествено образование. Това може да стане само, ако са свързани в мрежи – национални и най-вече европейски, добави министърът на образованието.Прочети Още