ОТКРИВАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ ГР. ВАРНА – II ЕТАП

Днес, 19.06.2015г. на официална церемония бе открита модернизираната пречиствтелна станция за отпадни води на град Варна. Официални гости на събитието бяха Министър-председателя на Република България – г-н Бойко Борисов, Mинистърът на околната среда и водите – г-жа Ивелина Василева и Kмета на Община Варна – г-н Иван Портних.

С реализацията на обекта е изпълнен втория етап от реконструкцията на пречиствателната станция, предвиждащ пълно третично пречистване на отпадъчните води, чрез изграждане на съоръжения за отстраняване на фосфор. Постигната е по-добра ефективност от дейността на ПСОВ-Варна по отношение на третирането на утайките. Подменени са действащите амортизирани центрофуги за обезводняване на утайки с високотехнологични камерни филтър-преси, благодарение на които се намалява обема на генерираните утайки двукратно и се улеснява последващото им третиране и оползотворяване.