ОТКРИВАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – ГР. ТРЯВНА

На 11.06.2015 г. се състоя официална церемония по откриване на Пречиствателна станция – гр.Трявна, реализирана по проект „Изграждане на ПСОВ за отпадъчни води – гр. Трявна и довеждащ колектор към нея”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ .

Стойността на проекта е 13,1 млн. лв., от които 12,6 млн.лв. са безвъзмездна финансова помощ. Освен пречиствателната станция, по проекта са рехабилитирани довеждащ път и мост, изграден е и довеждащ колектор с дължина 1,745 км.

Церемонията се проведе на новоизградената площадка на пречиствателната станция, а специален гост беше Министърът на околната среда и водите – Ивелина Василева.