Category: Uncategorized

Германски студенти „инспектираха” магистрала „Хемус”

Група от студенти от Техническия университет от Щутгарт е посетила участъка от Ябланица до пътен възел „Боаза” на магистрала „Хемус”, която в момента се изгражда от „Хидрострой”. Всички те са бакалаври по инженерство и са в страната ни със свои преподаватели, една от които е българката Лейла Шакър.

Студентите са на посещение в България за три дни и са проявили интерес към обекта от „Хемус”. Там са наблюдавали организацията на работа, съоръженията и т.н.

Малко след посещението им е имало планирани взривни работи, които те са успели да наблюдават.

Голямо вълнение е предизвикала и възможността да се изкачат по стълбата на една от асфалтовите бази.

Групата е продължила към Гложенския манастир, а утре предстои да направят и обиколки из София.

Отсечката от Ябланица до пътен възел „Боаза” се очаква да бъде завършена през март 2020 г.

„Хемус” ще свързва София с Варна и ще дублира първокласните пътища Е70 от Варна до Шумен, Е772 от Шумен до Ябланица и Е83 от Ябланица до София. Към момента в експлоатация са участъците от София до Ябланица и от с. Белокопитово до Варна с обща дължина от около 170 км. Неизградената част започва от гр. Ябланица, Ловешка област, от запад и завършва при с. Белокопитово, Шуменска област, на изток. Тя ще свърже вече изградените участъци в западния и източния й край и няколко големи града – Плевен, Ловеч, Велико Търново, Търговище и Шумен. АМ „Хемус“ ще бъде източно-западната връзка в Северна България и с пристанище Варна, което е ключово място за търговия с Украйна, Русия, Турция и Близкия Изток.

©материал и снимки: в. „24 часа”

Най-добрите университети с академични Оскари

Вечерта на 12 февруари се състоя третата официална церемония по награждаването на „Най-добрите университети в България”. Отличени бяха 25-те висши учебни заведения, показали най-високи резултати през изминалата година.  Ректорите им получиха своите грамоти лично от министри и представители на бизнеса. Събитието бе проведено със съдействието на вестник „24 часа“ – основоположник  през 2004 г. на инициативата „Рейтинг на университетите в България“.  Осмото й издание се фокусира и върху становището на бизнеса по темата „как да се подобри връзката образование-бизнес”, отразено на страниците на „24 часа”.
„Безспорно образованието в България поставя стабилна професионална основа, но практическите знания и умения, придобити още в процеса на обучение, стават все по-значими.
Бизнесът е изправен пред предизвикателствата от една страна да предложи, а от друга – да приеме и консултира идеи и инициативи, свързани с практическата насоченост не само на висшето образование. Безспорно, един от офисите на нашия бранш е строителната площадка и там се поставя най-важното начало на всяка професионална кариера в областта на строителството. Познаването на практическите процеси, попадането в непредвидени ситуации и своевременното справяне с тях, като част от екип, смятам за мотивиращо за всеки млад специалист. До днес в строителния бранш са заети професионалисти, пренесли професията през десетилетия, които продължават да надграждат квалификацията си. Възможността да се докоснеш до опита, знанията и уменията им в практическа ситуация мога да определя с една дума – безценна!” сподели Живко Недев – изпълнителен директор на „Хидрострой” АД, който връчи отличие на проф. Митко Георгиев, ректор на Химикотехнологичен и металургичен университет – София.
Проф. Георгиев подчерта, че заетите в тази индустрия дават 17% от БВП на България, а добрият рейтинг на университета в страната го подрежда с 400 места напред в международните класации.
Краят на церемонията бе отбелязан с традиционна обща снимка на отличените, с  пожелания за нови успехи и потвърждаване на стремежа за тясно сътрудничество между бизнес и образование.

©снимки: в. „24 часа”

Първа копка по проект за реконструкция и рехабилитация в индустриална зона гр. Добрич

С встъпителна пресконференция и официална първа копка на 20 април стартираха строително-монтажните работи по проект „Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич“ , съгласно Договор BG16RFOP001-1.011-0002-С01. Проектът е със срок на изпълнение 80 календарни дни и осигурява безвъзмездна финансова помощ от „Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“.
Чрез проекта ще се осъществи реконструкцията и рехабилитацията на основната улица „6-ти септември” в индустриалната част на града. Обхватът му е свързан с интегрирания план а за градско възстановяване и развитие на Община Добрич и цели повишаване свързаността между градската среда и периферията на град Добрич. Чрез цялостната реконструкция ще се гарантира мобилност, добра логистика и повишаване икономическия потенциал на обектите, функциониращи в индустриалната зона, като се осигури по-добра достъпност до тях, а така също и на техните доставчици, клиенти и потенциално нови контрагенти.
Конкретно проектът предвижда подмяна на трошенокаменна настилка по улицата, последвано от полагане на нови асфалтобетон, бордюри и тротоарни плочи. Целта е цялостно подобряване състоянието на уличната мрежа, прилежащите тротоари и зони за паркиране, като включително се създаде и инфраструктура за велодвижение. По този начин ще се подсигурят подобряване на пропускателната възможност на пътната инфраструктура и по-висока безопасност на движение в индустриалната част на града.

Възложител: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ
Изпълнител: Хидрострой АД

начална дата: 03.04.2018
крайна дата: 21.06.2018

Стартира изграждането на Лот 3.1 от АМ „Струма“

Със средства от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ започна изграждането на участъка между Благоевград и Крупник от автомагистрала „Струма“. Лот 3.1 от км 359+000 до км 366+000 и от км 370+400 до 376+000 е част от проекта: АМ „Струма“ – лот 3.1, лот 3.3 и тунел „Железница“. Той се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОПТТИ 2014-2020 г.
На символичната първа копка на обекта край Благоевград присъстваха министрите на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Дончо Атанасов, народни представители, кметове и др.
Общата дължина на лот 3.1 от АМ „Струма“ е 12,6 км. В участъка между Благоевград и Крупник ще бъдат изградени 2 пътни възела – п. в. „Благоевград-Юг“ и п. в. „Симитли“, 20 големи съоръжения – мостове над реките Струма, Логодашка, Суха река и Градевска, надлез над ж. п. линията София – Кулата, 3 селскостопански подлеза, 3 надлеза и един подлез. Предвидено е и изграждането на „Интелигентни транспортни системи“ със станции за засичане и управление на трафика, видео наблюдение и метеорологични станции. Новоизградената пътна инфраструктура ще повиши пътната безопасност и опазването на околната среда. Ще допринесе за повишаване конкурентоспособността на икономиката и мобилността на населението от региона.
Изпълнител на лот 3.1 е ДЗЗД „АМ СТРУМА 3.1“ с водещ съдружник в дружеството: „Агромах“ ЕООД и партньори: „Пътища Пловдив“ АД, „Хидрострой“ АД, „Пътища Пловдив Груп“ ЕООД, „АБ“ АД и „Алве Консулт“ ЕООД. Стойността на договора е 139 021 499.92 лв. без ДДС. Строителният надзор ще осъществява ДЗЗД „СН АМ Струма Лот 3.1“, в което участват: МОТТ МАКДОНАЛД ЛИМИТИД, Великобритания; „Трансконсулт-БГ“ ООД и „Тест Консултинг“ ООД. Техният договор е за 1 695 249.00 лв. без ДДС.
Общата дължина на АМ „Струма“ – от Даскалово до границата с Гърция, е 150 км. Автомагистралата е част от коридор „Ориент/Източно Средиземноморие“, свързващ Видин с Кулата, и по нея преминава трафикът за Гърция. Направлението се използва като най-кратък маршрут между Западна, Централна Европа и Бяло море, а също и като връзка на Европа с Азия.
Със средства от ОП „Транспорт“ 2017-2013 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ изгради общо 69 км от АМ „Струма“ в отсечките Долна Диканя – Дупница /16,78 км/, Дупница – Благоевград /37,48 км/ и Сандански – Кулата /14,7 км/. С финансиране от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. продължава строителството и на останалата част от трасето.

Започна рехабилитацията на 15,5 км от път II-29 Варна – Добрич

Стартира рехабилитацията и реконструкцията на 15,563 км от път II-29 Варна – Добрич. Основният ремонт на второкласния път, който е най-кратката връзка между Румъния с курортите по българското Черноморие и свързва Добрич и Варна, се финансира от ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие.

По проекта ще се ремонтират два участъка, които са на територията на областите Варна и Добрич. Първият започва на 500 м след разклона за с. Любен Каравелово и завършва при разклона за с. Крумово, а вторият е в близост до разклона за с. Дебрене и е до отбивката за с. Стефаново. Трасето преминава през центъра на село Стожер. Очаква се предвидените ремонтни дейности да приключат до края на април 2018 г.

Пътят не е обновяван повече от 10 години и с рехабилитацията на участъците ще се повиши безопасността на движение, ще се подобри връзката между населените места в региона, ще се увеличат възможностите за предоставяне на гражданите на качествени и конкурентни здравни, социални и образователни услуги. По-добрата инфраструктура е и предпоставка за увеличаване на инвестициите в региона и откриването на нови работни места. С основния ремонт на път II-29 Варна – Добрич ще бъде осигурен бърз транспортен достъп на жителите от с. Стожер, с. Стефан Караджа, гр. Генерал Тошево, с. Кардам и с. Йовково до ж. п. гара Варна, летище Варна, гр. Добрич и ГКПП Кардам на границата с Румъния.

Изпълнител на проекта лот 4 е ДЗЗД „ПХ – ДОБРИЧ”, в което участват: „ХИДРОСТРОЙ” АД и „ПЪТСТРОЙ БУРГАС” ЕООД. Строителният надзор ще осъществява „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД, а авторският надзор – „ТРАНСКОНСУЛТ-22″ ООД.
Общата стойност на проекта BG16RFOP001-7.001-0004, Лот 4 „Път ІІ-29 Варна – Добрич от км 20+394.73 до км 23+199.86 и от км 25+342 до км 38+100.31, с обща дължина 15,563 км, области Варна и Добрич” е 8 952 652,89 лв. с ДДС. Финансирането от Европейския съюз е 85% – 7 609 754,96 лв. с ДДС. Националното съфинансиране е 15% – 1 342 897,93 лв. с ДДС

Напредък – Обходен път гр. Габрово 

Напредва изграждането на съоръжението при бул. „Трети март“ – част от обходния път на Габрово

Завършиизграждането на стълбовете на съоръжение при км 15+450 от обходния път на Габрово. С него се премостват бул. „Трети март“, р. Паничарка, ул. „Турски дол“ и ул. „Бодра смяна“ в областния град. Съоръжението е с дължина 197 м и е част от третия етап на проекта, който започва от кв. „Чехлевци“ и достига до кв. „Дядо Дянко“.

Изпълнени са 21 стоманобетонни стълбове с височина от 2,9 до 14,1 м. В момента се изпълняват подготвителните дейности за изграждането на монолитната връхна конструкция на мостовото съоръжение .

Проектът „Път III-5004 „Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, участък от км 0+000 до км 20+124.5 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130“ се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.

Изпълнител на обходния път на Габрово е Консорциум ПСВТ, в който са: „Хидрострой“ АД, „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, „Пътинженерингстрой – Т“ ЕАД. Договорът за строителство е за 92 940 000 лв. с ДДС. Строителният надзор осъществява ДЗЗД „Обединени консултанти“ с партньори: „Трансконсулт БГ“ ООД, „Рубикон Инженеринг“ ООД и „Трафик Холдинг“ ЕООД. Стойността на договора е 1 096 032 лв. с ДДС. Авторският надзор е на „Пътпроект“ ЕООД. Техният договор е за 116 640 лв.

Обходният път на гр. Габрово е част от Трансевропейски транспортен коридор ІХ Букурещ – Русе – Димитровград – Александруполис и е възлова точка при движението в посока Север – Юг. Чрез него се осъществява преминаването през Стара планина в централната част на България. Основните транспортни направления, които ще обслужва обектът са: Русе – Велико Търново – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа) и Оряхово – Севлиево – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа).

 

18.10.2015г.

Напредък – Северна скоростна тангента

Премиерът Борисов, министър Павлова и инж. Лазаров инспектираха строителството на Северната скоростна тангента

 Премиерът Бойко Борисов, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Лазар Лазаров направиха инспекция на строителството на Северната скоростна тангента. В момента по трасето работят над 200 машини с цел ускоряване на строителните дейности. Очаква се до края на годината проектът, който се изпълнява със средства от Оперативна програма „Регионално развитие“, да бъде завършен в максимална степен.

Министър-председателят препоръча пълна мобилизация, за да се спазят сроковете според европейските изисквания. Очаква се до дни археолозите да завършат проучванията си и да освободят терена за работа.

Общата дължина на Северната скоростна тангента е близо 17 км. Стойността на договора е близо 180 млн.лв. с ДДС. Изпълнител е Консорциум „ХПВС-ССТ“, в който участват: „Хидрострой“ АД, „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, „Пътинженерингстрой – Т“ АД, „Пътстрой Бургас“ ЕООД и „Водстрой 98“ АД. Строителният надзор осъществява Обединение „СЖС ТЕХНОС – СЖС БЪЛГАРИЯ“, в което са: „СЖС България“ ЕООД, гр. София и „СЖС Технос С.А.“, Испания.

Трасето преминава през землищата на Требич, Илиянци, Бенковски, Малашевци, Орландовци и Враждебна.

Началото на участъка е на около 1.1 км след разклона за с. Мрамор. Завършва при пътния възел тип „пълна детелина” на Софийския околовръстен път на 1.1 км след началото на АМ „Хемус”.

По дължината на трасето са разположени 7 напречни връзки и 5 пътни възела. Предвидено е изграждането на 18 големи съоръжения. Тангентата е с 6 пътни ленти, по 3 в едно направление.

Изграждането на Северната скоростна тангента е от изключително значение за трафика в района на София. Тя не е част от Трансевропейската транспортна мрежа, но осигурява свързаност между няколко коридора от нея.

Стартира работата по изпълнението на договора за проектиране и строителство на Лот 3.1 на АМ „Струма“.

Стартира работата по изпълнението на договора за проектиране и строителство на Лот 3.1 на АМ „Струма“.

Възложител на проекта е Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“, а изпълнител – консорциум ДЗЗД „АМ СТРУМА 3.1“, с водещ съдружник „Агромах“ ЕООД и партньори – „Пътища Пловдив“ АД, „Хидрострой“ АД, „Пътища Пловдив Груп“ ЕООД, „АБ“ АД и „Алве Консулт“ ЕООД.

Участъкът на Лот 3.1 на АМ „Струма“ между Благоевград и Крупник е с дължина приблизително 13 км, а стойността на договора за проектиране и строителство е 185 999 999,90 лв. с ДДС, финансиран от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. Предвижда се магистралното трасе да бъде с габарит А29 с две платна.

Предвидено е строителството на 11 мостови съоръжения с обща дължина от около 850 м, 3 надлеза (един от тях – ж.п надлез), 3 селско стопански подлези и един  пътен подлез.

Предвижда се строителството на пътен възел Благоевград-юг, пътен възел Симитли и пътен възел на път Е79 в района на Симитли. Предвижда се и изместване на трасето на път Е79 в участък с дължина около 2 км.

Срокът за изпълнение на проекта е 1280 дни.

Със строителството на Лот 3.1 на АМ „Струма“ ще се допринесе за устойчивото развитие на пътната инфраструктура на страната с национално, европейско и трансгранично значение, интегриране на националната транспортна мрежа  в европейската транспортна мрежа и постигане на баланс и развитие на връзките между различните видове транспорт.

Магистралата ще осигури безопасно преминаване на участниците в движението по направлението Благоевград и Крупник и ще осигури връзка със съседни населени територии и мултимодални транспортни центрове.

Дейностите по изграждане на Лот 3 от автомагистрала „Струма“ се финансират със средства от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. като приоритетен проект.

Проектът се реализира по Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната“ и „разширената“ Трансевропейска транспортна мрежа“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. със средства от Кохезионния фонд.

ПСОВ – ГР. ВАРНА II ЕТАП

ОТКРИВАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ ГР. ВАРНА – II ЕТАП

Днес, 19.06.2015г. на официална церемония бе открита модернизираната пречиствтелна станция за отпадни води на град Варна. Официални гости на събитието бяха Министър-председателя на Република България – г-н Бойко Борисов, Mинистърът на околната среда и водите – г-жа Ивелина Василева и Kмета на Община Варна – г-н Иван Портних.

С реализацията на обекта е изпълнен втория етап от реконструкцията на пречиствателната станция, предвиждащ пълно третично пречистване на отпадъчните води, чрез изграждане на съоръжения за отстраняване на фосфор. Постигната е по-добра ефективност от дейността на ПСОВ-Варна по отношение на третирането на утайките. Подменени са действащите амортизирани центрофуги за обезводняване на утайки с високотехнологични камерни филтър-преси, благодарение на които се намалява обема на генерираните утайки двукратно и се улеснява последващото им третиране и оползотворяване.

ОТКРИВАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – ГР. ТРЯВНА

ОТКРИВАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – ГР. ТРЯВНА

На 11.06.2015 г. се състоя официална церемония по откриване на Пречиствателна станция – гр.Трявна, реализирана по проект „Изграждане на ПСОВ за отпадъчни води – гр. Трявна и довеждащ колектор към нея“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ .

Стойността на проекта е 13,1 млн. лв., от които 12,6 млн.лв. са безвъзмездна финансова помощ. Освен пречиствателната станция, по проекта са рехабилитирани довеждащ път и мост, изграден е и довеждащ колектор с дължина 1,745 км.

Церемонията се проведе на новоизградената площадка на пречиствателната станция, а специален гост беше Министърът на околната среда и водите – Ивелина Василева.