„Хидрострой” АД взе участие в тазгодишното приложение „Строителен бизнес – Кой кой е” на вестник „24 часа”. Специално за изданието бе поставен въпросът „Как се отрази пандемията на вашата компания, какви планове ви накара да преразгледате, намаля ли строителната активност на вашата фирма в началото на пандемията, когато имаше извънредно положение?”

 

Инж. Живко Недев – изпълнителен директор на компанията отговори:
„В настоящата ситуация най-засегнати са хората. Не остана незасегнат отрасъл. Строителният бранш не е изключение. Без съмнение, последствията от извънредното положение и прилагането на строги противоепидемични мерки и съпътстващи ограничения, не подминаха „Хидрострой” АД.
Устояваме без сериозни промени в процеса по осъществяване на стопанската си дейност. Натрупаните близо 60 години опит и умения в справянето с форсмажорни обстоятелства ни помогнаха бързо да реорганизираме графиците си на работа, за да запазим здравето на служителите, като същевременно не допуснем спиране изпълнението на строително-монтажни работи по активните проекти. Оставаме фокусирани и върху изпълнението на инвестиционните си намерения, най-вече свързани с разширяване и усъвършенстване производствените мощности на компанията.”