С официална церемония и първа копка бе даден старт на строителен обект в град Чирпан по проект №. BG16M1OP002-1.016-0013, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на конкретен бенефициент „Водоснабдяване и канализация“ EООД-Стара Загора.

Проектът включва рехабилитация и доизграждане на водоснабдителна и канализационна мрежа в градовете Стара Загора, Казанлък, Чирпан и Раднево. Срокът за реализация е до края на 2023 г.

Проектните дейности в Чирпан са на стойност 6 млн. лева, а изпълнител е „Хидрострой“ АД. Инвестицията включва общо 1961 м канализационна мрежа, голямата част от която е нови колектори. Част от проекта е и нова канализационна помпена станция

На старта на строителните дейности в Чирпан, водосвет за здраве и успех отслужи Старозагорският митрополит Киприан.

В началото всичко е лесно, надявам се така да бъде и по време на изпълнението и с Божията помощ да се похвалим с успешно изпълнен проект, с който да подобрим качеството на питейната вода и канализационната система в Чирпан, каза пред присъстващите на церемонията инж. Николай Пашов, изпълнителен директор на „Хидрострой“ АД.