Уведомяваме ви, че  „Хидрострой” АД има следното инвестиционно предложение: Разширение на инвестиционно предложение – кариера „Калиманци”, община Суворово, област Варна за добив на подземни богатства за пясъци за строителството.

Уведомление: ИП Калиманци 08-2020