Модернизираната пречиствателна станция за отпадни води на град Варна беше открита с официална церемония днес. На събитието присъстваха Министър-председателят на Република България – г-н Бойко Борисов, Министърът на околната среда и водите – г-жа Ивелина Василева и кмета на Община Варна – г-н Иван Портних. С реализацията на обекта е изпълнен втория етап от реконструкцията на пречиствателната станция, предвиждащ пълно третично пречистване на отпадъчните води, чрез изграждане на съоръжения за отстраняване на фосфор. Постигната е по-добра ефективност на дейността на ПСОВ-Варна по отношение на третирането на утайките. Подменени са действащите амортизирани центрофуги за обезводняване на утайки с високотехнологични камерни филтър-преси, благодарение на които се намалява обема на генерираните утайки двукратно и се улеснява последващото им третиране и оползотворяване.