„Хидрострой” АД има инвестиционно предложение: Модулна станция за дизелово гориво. Модулната станция е предназначена за монтаж на открито. Експлоатацията е свързана със задоволяване на собствените нуждите на предприятието, с възможност за мобилност при изпълнение на големи строежи, магистрали, селскостопански дейности и др. Основното ѝ приложение е за ведомствени цели. Модулна станция за дизелово гориво се намира на територията на кариера Сухата скала, община Суворово.